caritas

„Caritas” przy parafii św. Józefa prowadzi swoją działalność od 1993 roku. Udzielamy pomocy osobom potrzebującym – w większości są to osoby starsze i ubogie, rodziny wielodzietne oraz osoby pracy. Realizując charytatywną pomoc bliźniemu włączamy się także w akcjeWigilijnej Pomocy Dzieciom, Jałmużnę Wielkopostną, organizację wyjazdówkolonijnych, program pomocy żywnościowej PEAD - od początku jego działalności – czyli przez 12 lat, Wśród wielu zrealizowanych zadań należy podkreślić m.in. takie dzieła jak: przygotowywanie paczek żywnościowych na święta, pomoc powodzianom, zakup protezy nogi dla naszego parafianina.

Zakres działania Zespołu określa statut „Caritas” Diecezji Sandomierskiej.

Do zadań Zespołu należy przede wszystkim:

  1. mobilizacja całej wspólnoty parafialnej do praktykowania miłosierdzia modlitwą, słowem i czynem,
  2. stałe rozpoznawanie i określanie możliwości pomocy potrzebującym,
  3. organizowanie i świadczenie konkretnej pomocy potrzebującym na terenie parafii,
  4. współpraca z innymi grupami parafialnymi w działalności charytatywnej,
  5. współpraca z Zarządem Caritas D.S.

Do zadań Sekretarza Zespołu należy prowadzenie kartotek osób potrzebujących i korzystających z pomocy Zespołu, kroniki, ewidencji otrzymanych darów i ofiar, ewidencji majątku Zespołu oraz innych dokumentów. Dokumentacja ta pozostaje w całości do wglądu kompetentnych władz kościelnych i państwowych.

W przypadku korzystania z dotacji państwowych lub samorządowych Zespół prowadzi dokumentację zgodnie z wymaganiami jednostek dotujących.

Wszystkie osoby w ramach Zespołu realizują swoje zadania społeczne charytatywnie.

 

logo

caritas

Liturgia na dziś

Copyright © 2020 Parafia Św. Józefa w Sandomierzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
Our website is protected by DMC Firewall!