logo oazaRuch „Światło – Życie” jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny w gałęzi rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół. Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło – Życie wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła przez przekształcanie parafii we wspólnoty wspólnot. Znakiem Ruchu „Światło – Życie” jest starochrześcijański symbol „fos – zoe” (gr. słowa światło i życie splecione literą omega, tworzące krzyż).

Cel Ruchu Światło-Życie jest osiągany poprzez realizację programu formacyjnego. Każdy uczestnik Ruchu po ewangelizacji, prowadzącej do przyjęcia Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela, uczestniczy w formacji w grupie uczniów Jezusa, a następnie we wspólnocie „diakonijnej”, podejmując konkretną służbę w Kościele i świecie. Podstawowe metody realizacji programu formacyjnego to: oaza rekolekcyjna i mała grupa formacyjna.

Odpowiedzialność za całość Ruchu sprawuje Moderator Generalny Ruchu „Światło – Życie”. Na szczeblu kraju, diecezji i parafii odpowiedzialność pełnią moderatorzy krajowi, diecezjalni i parafialni. Każdy moderator pełni swą posługą wraz z zespołem diakonii. Diakonię moderacji mogą pełnić zarówno osoby świeckie, jak i duchowne.

Kapłani w Ruchu spełniają rolę moderatorów, a nie należący do niego – opiekunów. Spoczywa na nich odpowiedzialność za duchową formacją uczestników Ruchu i eklezjalność wspólnot.

Początki historii Ruchu sięgają pierwszej oazy, która odbyła się w r. 1954. Ruch „Światło – Życie” rozwinął się z „Oaz” – rekolekcji zamkniętych prowadzonych metodą przeżyciową. Przed rokiem 1976 Ruch był znany pod nazwą "Ruch oazowy", "Ruch Żywego Kościoła". Twórcą oazy, założycielem Ruchu i pierwszym moderatorem krajowym był ks. Franciszek Blachnicki (24 III 1921 – 27 II 1987). Ruch „Światło – Życie” powstał i rozwija się w Polsce, a w ostatnich kilkunastu latach rozszerza się również poza jej granicami: na Słowacji, w Czechach, w Niemczech, na Białorusi, Łotwie. (opracowano na podstawie artykułu Anny Wojtas, źródło: http://www.oaza.pl/dzial.php?prezentacja).

W naszej parafii Ruch „Światło – Życie” (OAZA) został reaktywowany w roku 2013. Formację rozpoczęliśmy od wakacyjnego wyjazdu na oazę rekolekcyjną połączoną z letnim wypoczynkiem. Dzieci uczestniczyły w Oazie wakacyjnej w Niemienicach, natomiast młodzież przeżywała swoje rekolekcje w Wisłoku Wielkim, malowniczo położonej miejscowości na pograniczu Beskidu Niskiego i Bieszczad. Blisko dwutygodniowe rekolekcje zaowocowały zawiązaniem się dwóch wspólnot oazowych w naszej parafii: młodszej i starszej.

Młodsza wspólnota zdobywa na cotygodniowym spotkaniu kolejne sprawności takie jak: pilność, uczciwość, sumienność, życzliwość itp.. Starsza wspólnota oazowa swoją farmację oparła na proponowanym przez J. McDowell’a programie „Fundamenty wiary”.

Spotkania formacyjne odbywają się raz w tygodniu - w piątki o godz. 18.30. Ponad to Ruch Światło – Życie proponuje młodym ludziom formację ludzką, która realizowana jest poprzez organizację różnego rodzaju inicjatyw duszpasterskich przy parafii, pomoc osobom starszym, pomoc w przygotowaniu świąt i uroczystości kościelnych i patriotycznych. Serdecznie zachęcamy wszystkich młodych ludzi w zaangażowanie się w budowanie wspólnoty Ruchu „Światło – Życie” w naszej parafii i diecezji.

logo

caritas

Liturgia na dziś

Copyright © 2019 Parafia Św. Józefa w Sandomierzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
Free visitor tracking, live stats, counter, conversions for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop
Our website is protected by DMC Firewall!